Brain Blocks als communicatiemiddel bij autisme (ASS)

BRAIN BLOCKS ALS COMMUNICATIEMIDDEL BIJ AUTISME (ASS)

We weten allemaal dat een kind met autisme (ASS) in de klas voor uitdagingen zorgt. Boze buien, communicatieproblemen, moeite hebben met het kind te peilen: het zijn allemaal uitdagingen waar je als leerkracht probeert zo goed mogelijk mee om te gaan.

RIOzorg biedt hierbij iets nieuws aan binnen de behandeling en begeleiding van kinderen met ASS, namelijk Brain Blocks. Brain Blocks wordt binnen RIOzorg ingezet om een kind te leren wat ASS inhoudt en hoe ASS werkt in het brein. Spelenderwijs wordt dit duidelijk gemaakt met Brain Blocks, waarbij het kind samen met ouders ook kijkt naar oplossingen voor bepaalde moeilijkheden. Daarnaast dient Brain Blocks als communicatiemiddel tussen ouders en kinderen.

IN DE KLAS

Brain Blocks kan ook binnen de klas een mooi communicatiemiddel vormen. Laat ik dit illustreren aan de hand van een voorbeeld:

Pieter is 10 jaar, heeft de diagnose ASS en heeft op school voornamelijk last van dat hij snel wordt afgeleid door andere kinderen. Hierbij kan hij zich niet goed concentreren en dit roept wel eens boosheid bij Pieter op. Hierbij schiet hij qua boosheid van 0 tot 10, waardoor leerkracht het moeilijk vindt om het te zien aankomen. Ook merkt ze dat wanneer ze met Pieter over zijn boosheid wil praten, hij dit niet goed onder woorden kan brengen, waardoor ze hem niet goed begrijpt.
Hierbij kan Brain Blocks dienen als communicatiemiddel tussen Pieter en leerkracht. De leerkracht kan hierbij bijvoorbeeld bij het begin van de dag vragen aan Pieter om ‘zijn hoofd neer te leggen’ met de blokjes. Wanneer Pieter dan iets neerlegt kan de leerkracht al direct inschatten hoe Pieter zich op dit moment voelt. Is hij wellicht al overprikkeld aangekomen omdat er thuis iets is gebeurd? Of voelt hij zich rustig en blij?

Ook kan de leerkracht Brain Blocks inzetten wanneer Pieter boos is geworden en is afgekoeld. Ze kan dan aan hem vragen: hoe zag je hoofd eruit? Pieter kan dan misschien een rood blokje neerleggen omdat iemand hem aanstootte en hij dit vervelend vond. Of een rood blokje omdat hij de opdracht niet begreep en niet verder kon. Door kinderen te vragen hun hoofd neer te leggen geven we ze de kans om uiting te geven aan hun gedachten en gevoel. Zonder dat we ze dwingen om een samenhangend verhaal te creëren en hier over te praten, juist wat kinderen met ASS moeilijk vinden.

Uiteraard is het lastig inschatten wat Brain Blocks kan betekenen, zonder dat je het ooit gezien hebt. Wil je meer over het onderwerp weten en wil je bij een leerling Brain Blocks gaan gebruiken? Neem contact op met RIOzorg om de mogelijkheden te bespreken, telefoonnummer 0268200208. Als Brain Blocks therapeut sta ik, Steffanie Jansen, je graag te woord!

Steffanie JansenPsycholoog en casemanager