PIOG: psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog

BIJ RIOZORG HEB IK DE MOGELIJKHEID GEKREGEN OM DE GZ-OPLEIDING TE VOLGEN
Ruim een jaar geleden ben ik bij RIOzorg komen werken als orthopedagoog in de functie van casemanager. Als casemanager ben je gedurende het gehele traject van diagnostiek en behandeling betrokken bij de cliënt. Je onderzoekt en behandelt kinderen van 4 tot 18 jaar waarbij sprake is van bijvoorbeeld autisme, ADHD, angst, somberheid, trauma, tics en/of dwang. Vanaf het begin heb ik het erg naar mijn zin bij RIOzorg, onder meer vanwege de diverse werkomgeving en betrokken collega’s. Na een half jaar heb ik de mogelijkheid gekregen om binnen RIOzorg de GZ-opleiding te gaan doen. Daarmee ben ik een PIOG; psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog.

SAMENWERKING MET DE ANDERE CURSISTEN VERBREEDT MIJN KENNIS
RIOzorg heeft GZ-opleidingsplekken aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Een groot deel van het cursorisch onderwijs wordt gevolgd in een stamgroep. Deze bestaat uit cursisten van zowel de richting Kind en Jeugd (KJ) als de richting Volwassenen en Ouderen (VO). De Nijmeegse GZ-opleiding onderscheidt zich hiermee van andere GZ-opleidingen. Ik vind het heel leerzaam om kennis en ervaringen uit te kunnen wisselen met cursisten die met volwassen cliënten werken. Dit om het feit dat de kinderen en jongeren die we behandelen op den duur ook volwassen worden. Als behandelaar krijg je hierdoor beter zicht op het levensloopperspectief van cliënten. Ook heb je weleens te maken met ouders die kampen met psychiatrische problemen. Naast het generieke deel, zijn er een aantal onderdelen specifiek voor de richting Kind en Jeugd. Tot slot is er binnen de opleiding ruimte om drie keuzemodules te volgen. Ik heb gekozen voor EMDR (KJ), Systeemtherapie en Ernstige gedragsproblemen in context.

OPGEDANE KENNIS DIRECT TOE TE PASSEN IN DE PRAKTIJK
Het praktijkonderwijs bestaat uit 2790 praktijkuren en tenminste 90 uur supervisie. De opleidingsduur is twee jaar. Ik volg de opleiding in voltijd. Dit betekent dat ik vier dagen per week werk en daarnaast één dag per week naar de GZ-opleiding ga. Binnen RIOzorg is er, mede door de diversiteit in werkzaamheden, volop gelegenheid om de kennis uit de opleiding direct in de praktijk toe te kunnen passen. Hierbij word ik goed begeleid door enthousiaste en ervaren collega’s. Ik krijg wekelijks werkbegeleiding en supervisie en heb daarnaast regelmatig contact met mijn praktijkopleider. Ook is er onder werktijd ruimte voor extra verdieping en het werken aan opleidingsopdrachten. De combinatie van werken en leren past goed bij mij!

WERKEN AAN MIJN EIGEN ONTWIKKELING EN DIE VAN DE ORGANISATIE
In het eerste jaar van de opleiding verricht ik met name taken die horen bij de functie van casemanager. Daarnaast draag ik bij aan de ontwikkeling van de organisatie. Bijvoorbeeld door binnen mijn team een referaat te houden naar aanleiding van kennis die ik heb opgedaan in de opleiding. Ook ben ik samen met één van onze regiebehandelaars verantwoordelijk voor het up-to-date houden van het zorgpad ticstoornissen. In het tweede opleidingsjaar zal ik verschillende taken gaan uitvoeren die mij voorbereiden op de functie van regiebehandelaar (RB), zoals deelname aan het RB-overleg, het voorzitten van het multidisciplinair overleg (MDO) en het geven van werkbegeleiding aan casemanagers. Wat mij aanspreekt in de functie van regiebehandelaar bij RIOzorg is onder andere dat je, naast het uitvoeren van behandelingen en het monitoren van diagnostiek- en behandeltrajecten van casemanagers, de mogelijkheid krijgt om mee te denken over het zorginhoudelijk beleid.

door Hannelotte TimmermanOrthopedagoog bij RIOzorg