Angela van Bebberen aan het woord

Regiomanager bij RIOzorg

Een dag als regiomanager bij RIOzorg


“Trrring, de telefoon gaat! Een intern begeleider wil graag een casus met mij bespreken om te kijken of RIOzorg de juiste plek is voor een kind uit groep 5. De jongen vertoont zorgelijk gedrag, lijkt niet lekker in zijn vel te zitten en de schoolresultaten zijn beneden niveau. School vermoedt dat de mogelijke oorzaak gelegen is in een ontwikkelingsprobleem. Kunnen wij het kind breed onderzoeken? Hoe gaat de aanmelding? En wat is daarvoor nodig?

Een week geleden ben ik op de betreffende school in Den Haag geweest om kennis te maken met de intern begeleider. Ik had bij mijn bezoek uitleg gegeven over wie RIOzorg is, wat we doen en waar wij voor staan. Leuk dat de intern begeleider gelijk al belt voor advies!

Als ik heb opgehangen, werk ik aan het afhandelen van mijn mail en administratie. Er zit veel mail in de inbox over een nieuw project waar ik samen met mijn collega Lissa recent coördinator van ben geworden: het onderwijszorgarrangement (OZA) in Rotterdam. Het is heel leuk om deel uit te mogen maken van het OZA-team. Voordat ik bij RIOzorg kwam werken, ben ik ook juf geweest in het basisonderwijs. Deze ervaring komt nu mooi van pas en ik vind het heel motiverend om het raakvlak met mijn oude werkveld weer te hebben. Daarnaast is de uitvoering gelegen in de mooiste stad van Nederland: Rotterdam.

Vanmiddag ga ik nog even naar onze nieuwe locatie aan de mooie Bezuidenhoutseweg in Den Haag, waar RIOzorg net naar toe is verhuisd, om de laatste dingetjes te regelen. Als regiomanager van regio Haaglanden heb ik de zoektocht naar het nieuwe pand mogen doen en de verhuizing samen met collega’s mogen coördineren. Veel werk, maar leuk om te doen en heel leerzaam. Ik ben veel onderweg en werk veel vanuit huis. Des te leuker is het om vanmiddag mijn collega’s weer even te zien op kantoor."

Angela van BebberenRegiomanager