Derk Birnie aan het woord

Kinderarts bij RIOzorg

Werken als (kinder)arts bij RIOzorg is divers, uitdagend en leerzaam


Werken als (kinder)arts bij RIOzorg betekent dat je deel uitmaakt van een dynamisch behandelteam. Je ben wisselend werkzaam op de hoofdvestigingen van RIOzorg in regio Zuid West, Midden of Oost Nederland. Het werken op verschillende locaties vind ik leuk omdat ik verschillende mensen met een diverse achtergrond begeleidt en met verschillende behandelteams samenwerk. Tegelijkertijd werkt bijvoorbeeld het ICT-systeem overal hetzelfde, dat is prettig.

VERDIEPENDE EN VERBREDENDE ASPECTEN
Vanuit de eigen expertise neemt de (kinder)arts deel aan de MDO-besprekingen. Hierin wordt voor elk kind het behandelplan besproken. Hierbij kan een beoordeling van de psychomotorische ontwikkeling voorkomen. Ook kan er geïndiceerd worden of er sprake is van de aanwezigheid van erfelijke of aangeboren aandoeningen. Indien nodig wordt het kind doorverwezen naar een (kinder)arts of geneticus elders. Het beoordelen van deze brede ontwikkelingsproblematiek geeft mij verdieping van het vak en biedt mogelijkheden voor samenwerking met externe artsen. Als (kinder)arts ben je altijd beschikbaar als supervisor indien overleg nodig is. Dit is een leerzame en uitdagende rol. Ik vind het interessant en leuk om kennis en ervaring over te dragen aan de jongere generatie.

VERZORGEN VAN FARMACOTHERAPIE
Bij de (kinder)arts wordt een consult ingepland wanneer er sprake is van een ontwikkelingsstoornis waarbij farmacotherapie geïndiceerd is. Wanneer de ouders voorlichting hierover willen is een consult ook mogelijk. In veel gevallen gaat het om behandeling voor kinderen waarbij ADHD geclassificeerd is. Als (kinder)arts verzorg je de farmacotherapie voor het gehele behandeltraject. Onder de taken valt zowel het instellen van de medicatie als het vervolgen van het beloop.

REGELMATIGE TEAMBUILDING DOOR SAMENWERKINGEN
Met collega artsen en kinderpsychiaters is er regelmatig overleg over lopende behandelingen en over het beleid aangaande farmacotherapie. De kinderpsychiater kan laagdrempelig benaderd worden voor adviezen rondom deze onderwerpen. Ook deze samenwerkingen dragen bij mij bij aan verbreding en verdieping. Indien overleg over de behandeling nodig is houdt de (kinder)arts contact met externe artsen, dit kunnen huisartsen of medisch specialisten zijn. Daarnaast verzorg je de correspondentie met huisartsen en op incidentele basis de verwijzing naar een GGZ-instelling elders.

Derk BirnieKinderarts