Over RIOzorg


Over RIOzorg

RIOzorg is opgericht in september 2011 en ontstaan vanuit de behoefte om onderzoek en behandeling van comorbiditeit onder één dak aan te bieden. Ons moederbedrijf is gespecialiseerd in het behandelen van dyslexie en dyscalculie.

Ons motto

Groei van cliënten, collega’s en de organisatie: een zaak van vertrouwen geven en vertrouwen ontvangen.

Onze missie

RIOzorg stimuleert jeugdigen om op te groeien tot volwaardige deelnemers aan de samenleving, binnen een adequaat systeem, waarbij ze zich naar eigen vermogen kunnen ontwikkelen.

Onze visie

RIOzorg biedt begeleiding en ondersteuning aan kinderen tussen 4 en 18 jaar met ontwikkelingsproblemen en/of psychiatrische problematiek. In de directe omgeving van de jeugdige wordt samen met de jeugdige, de opvoeders en de school gezocht naar de oorzaak van het gedrag en worden in gezamenlijkheid oplossingen gevonden die bijdragen aan het welzijn van de jeugdige en een succesvolle deelname aan de samenleving.


Ons team

Bij RIOzorg werken bijna zestig bevlogen en betrokken medewerkers. Het team behandelaren bestaat uit een psychotherapeut, systeemtherapeuten, K&J psychiaters, GZ-psychologen, orthopedagoog-generalisten, basispsychologen, orthopedagogen, Manager Zorg, PIOG’s en artsen. Uniek aan RIOzorg is team Klantrelaties, deze bestaat uit regiomanagers die de eerste contacten leggen met scholen. Zij vormen ook de schakel tussen de aanmeldingen van cliënten en het secretariaat van RIOzorg. Samen met het managementteam, HR en het communicatieteam werken wij aan onze missie om jeugdigen te stimuleren om naar eigen vermogen zich te ontwikkelen en op te groeien tot volwaardige deelnemers aan de samenleving. Bekijk Ons team op onze cliëntenwebsite riozorg.nl.

Onze kernwaarden

Vertrouwen en transparant

Wij ontvangen onze cliënten met open vizier en vertrouwen en zijn transparant in de stappen die we gezamenlijk zetten om te komen tot een adequaat behandelproces op maat en naar ieders tevredenheid.

Kwaliteit en ontwikkeling

Wij leveren kwaliteit van zorg op basis van een divers, bevlogen en hecht behandelteam van psychologen en orthopedagogen, waarbij we als collega’s oog hebben voor elkaar, elkaar ondersteunen en van elkaar leren.

Handelingsgericht

Wij streven er naar om met beperkte financiële middelen zoveel mogelijk kwalitatief goede zorg bieden aan zoveel mogelijk jeugdigen.

Betrouwbare partner

Wij zijn een betrouwbare partner voor scholen, ketenpartners, opdrachtgevers en financiers.


Ons privacy statement

Omdat RIOzorg waarde hecht aan de privacy van sollicitanten, willen we je via ons Privacy statement Werving en Selectie (pdf) op de hoogte brengen hoe wij omgaan met jouw gegevens.